Spring til indhold

Fælles private spildevandsanlæg

I nogle af de områder/landsbyer hvor der er planlagt kloakering, kan der være en lokal interesse for at etablere et fælles spildevandsanlæg, drevet på privat basis.

Vordingborg Kommune vil gerne støtte op omkring dannelsen af spildevandslav, der etablerer og driver disse anlæg. Indtil videre har 2 bysamfund, som tidligere har skulle kloakeres, udtrådt af kloakopland og etableret deres eget fælles private pileanlæg.

Mindst 70 % af ejendommene i det planlagte kloakområde skal være interesseret, før projektet vurderes at være bæredygtigt. Det anbefales, at borgere i landsbyen snakker sammen om, der er interesse for et fælles privat spildevandsanlæg. Hvis der kan opnås en interesse fra mindst 70 % af ejendommene, skal talspersoner fra landsbyen kontakte kommunen omkring det videre forløb.

Da disse projekter kræver en del administrativt arbejde og mange forhold skal undersøges og bearbejdes, skal man ansøge om disse projekter i god tid

Først når der er oprettet et spildevandslav og indsendt underskrevet accept for mindst 70 % af ejendommene i området, samt indsendt en fyldestgørende ansøgning på et spildevandsanlæg, vil kommunen påbegynde sagsbehandlingen med udtræden af kloakopland. Spildevandsanlægget skal rense til renseklasse SOP (Skærpet Organisk og Phosfor).

Hvis området udtages af kloakopland, vil kommunen oprette et område identisk med kloakoplandet, hvor der stilles krav om spildevandsrensning til minimum renseklasse SOP. Dette gøres ud fra et lighedsprincip og sikrer, at ejendomme der ikke er interesseret i at deltage i spildevandslavet, eller som springer fra spildevandslavet, vil skulle rense til samme renseklasse som dem der deltager i spildevandslavet.

Ændring i Tillæg nr. 1 - vedtaget 31. august 2022