Spring til indhold

Ophævelse af Spildevandsplan 2013-2024

Med vedtagelse af Spildevandsplan 2021 – 2032 ophæves den gældende spildevandsplan 2013 - 2024 med tilhørende tillæg.

Med vedtagelse af Spildevandsplan 2021 – 2032 ophæves følgende

  • Spildevandsplan 2013 – 2024, 2013.
  • Tillæg nr. I, Januar 2017.
  • Tillæg nr. II, December 2017.
  • Tillæg nr. III, Februar 2019.
  • Administrationsgrundlag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land, 2017.

Med dertil hørende kort og bilag.