Spring til indhold

Større private renseanlæg

Status
Private renseanlæg, der beskrives i spildevandsplanen, omfatter anlæg med en kapacitet på over 30 PE og som ikke drives / vedligeholdes af Vordingborg Forsyning. Drift og vedligeholdelse varetages af de personer, der er tilsluttet anlægget.

Renseanlæg Rensetyper Kapacitet Belastning
2018
Recipient
Bøged Strandvej Mekanisk 55 PE 35 PE Bøgestrømmen
Bøgestrømsskolen / Jungshoved Observationskoloni Mekanisk, 2 anlæg 110 PE 40 PE Bøgestrømmen
Fanefjord Skovpavillon Mekanisk biologisk 40 PE 50 PE Rydsbæk
Feriehotel Østersøen Mekanisk 50 PE 40 PE Hjelm Bugt
Feriekoloni Stenkilde Nedsivningsanlæg Ukendt Ukendt Nedsivning
Møns Klint Camping Pileanlæg 5.400 m3 Ukendt Nedsivning
Mønsbroen Camping Minirenseanlæg (SOP) 200 PE 200 PE Ulvsund
Oddermose Strand Spildevand ledes til vakuum-samletank Ukendt Ukendt Ingen
Rasteplads Farø Biologisk sandfilter 200 PE 200 PE Storstrømmen
Røddinge, Sprove Pileanlæg 5.849 m3 Ukendt Ingen
Skipperbyen Mekanisk, flere tanke 137 PE 100 PE Grønsund
Sprove Husrække Mekanisk 40 PE 50 PE Koster Kanal
Spurvekrogen, Kindvig Mekanisk 55 PE Ukendt Bøgestrømmen
St. Lind Pileanlæg 3.076 m3 Ukendt Ingen
Ternevej Masnedø             Sommerhuse Vest Mekanisk 45 PE 25 PE Storstrømmen
Udby Kro Mekanisk 30 PE 30 PE Tubæk Å
Ulvshale Feriekoloni Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt

Belastning er baseret på data fra Miljøstyrelsens rapport ”Punktkilder 2018”.

Plan
Ved etablering af et feriecenter ved Hjelm Bugt påtænkes det samtidigt at etablere et nyt forsyningsejet kloaksystem ved Oddermose Strand og pumpe spildevandet herfra til Stege Renseanlæg. Dermed nedlægges Oddermose Strand renseanlæg.

Der forventes ingen yderligere ændringer i plan- og perspektivperioden.