Spring til indhold

Administration

Spildevandsplan 2021-2032 strækker sig over en i spildevandsmæssig sammenhæng forholdsvis kort periode. Gennemførsel af tiltagene i spildevandsplanen er derimod en del af en langsigtet planlægning og strategi, som er baseret på de af kommunalbestyrelsen vedtagne målsætninger for spildevandsområdet. I det følgende er målsætninger, serviceniveau og administrationsgrundlag for spildevandsområdet beskrevet.