Spring til indhold

Private kloakoplande

Status
Der er i Vordingborg Kommune en række steder, hvor der er etableret større privatejede kloaksystemer. De privatkloakerede oplande er i nedenstående markeret med rødt.


De privatkloakerede oplande er:
Bøgestrømsskolen og Stavreby Strandvej - Spurvekrogen, Kindvig - Frøvænget, Vordingborg - Oddermose Strand - Masnedø Erhvervsareal - Røddinge Sprove Spildevandslav - St. Lind Spildevandslav - Sprove Husrækker - Hårbølle Bro, Hårbølle Havn.

Områderne er alle spildevandskloakeret – undtagen Frøvænget i Vordingborg, som er separatkloakeret. Grundejere i områderne står selv for drift og vedligehold af kloaksystemet. Spildevandet afledes enten til et privat renseanlæg eller til et forsyningsejet renseanlæg.

Plan
Der er planlagt etableret et område ved Oreby som privat kloakering. Området forventes spildevandskloakeret.

Ved etablering af et feriecenter ved Hjelm Bugt påtænkes det samtidigt at etablere et nyt forsyningsejet kloaksystem ved Oddermose Strand og pumpe spildevandet herfra til Stege Renseanlæg. Dermed overgår oplandet fra privatkloakeret til forsyningsejet kloak.