Spring til indhold

Konsekvenser for borgerne

Selvom spildevandsplanen for borgere og virksomheder kun er en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet, så kan tiltagene beskrevet i spildevandsplanen have økonomiske konsekvenser for borgerne.

Tiltag i spildevandsplanen der kan have økonomiske konsekvenser for borgerne

  • Påbud om forbedret rensning på ejendomme i det åbne land.
  • Kloakering af ejendomme i det åbne land.
  • Påbud om omlægning af kloak fra fællessystem til separatsystem.
  • Påbud om udbedring af fejlkobling af regn- og spildevand på privat grund.