Spring til indhold

Tidsplan

Spildevandsplanen omfatter perioden 2021 til 2032. I nedenstående ses overordnet tidsplan for de
beskrevne tiltag i spiIdevandsplanen. Tidsplanen er overordnet og kan ændre sig.

Tiltag Planperiode Perspektivperiode
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Renseanlæg

                       
Renovere Kalvehave RA x x x x                
Nedlæggelse af Viemose Erhvervsområde RA1                        
Pumpe Spildevand fra Bårse til Præstø RA         x x            
 

Nykloakering

                       
53 nye kloakoplande x x x x x x x x x x x x
 

Separatkloakering

                       
Bårse x x x x                
Kalvehave x x x x                
Køng2 x x x x                
Langebæk x x x x                
Lendemarke Syd x x x x                
Nyråd x x x x                
Vordingborg Aarsleffsgade x x x x                
Lendemarke Nord         x x x x x x x x
Præstø         x x x x x x x x
Præstø Overdrev         x x x x x x x x
Svinø         x x x x x x x x
Vordingborg Nordhavn         x x x x x x x x
 

Overløbsbygværker

                       
Overvågning af anlæg x x x x x x x x x x x x
 
Uvedkommende vand                        
Opsporing af uvedkommende vand x x x x x x x x x x x x
 

Kloakering i det åbne land

                       
Landsbyer, husklynger x x x x x x x x x x x x
Ejendomme ved Stege Nor   x x x                
 

Påbud om forbedret rensning i det åbne land

                       
Oplande til Præstø Fjord x x                    
Øvre del af Mern Å x x x x                
Stege Nor   x x x                
Østmøn   x x x                
Dybsø Fjord   x x x                
Nedre del af Mern Å     x x x x            
Søndre vandløb, Sjælland       x x x x x        
Øvrige oplande         x x x x x x    

1 Tidsplan er ikke afklaret og afventer kloakering af Viemose N.
2 Afventer nærmere undersøgelser af vandløb og overløbsbygværker.