Spring til indhold

Forsyningsanlæg

Ca. 80 % af alle ejendomme i Vordingborg Kommune afleder deres spildevand til Vordingborg Forsyning. Afledningen sker til kloaksystemet, som har en samlet længde på ca. 870 km.

Spildevandet renses typisk på en af de 11 større renseanlæg i Vordingborg Kommune. I 2019 løb der samlet over 5,3 mio. m3 vand til renseanlæggene, og renseanlæggene rensede dagligt spildevand med en belastning svarende til spildevandet fra ca. 57.000 personer.

I de kommende afsnit er beskrevet de aktuelle forhold vedrørende kloaksystemet og renseanlæggene samt de kommende 12 års forventede tiltag.