Spring til indhold

Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i planhierakiet, der sikrer at statslige og kommunale planer ikke er modstridende.

I det følgende er beskrevet lov- og planlægningsgrundlag for spildevandsplanen.