Spring til indhold

Vedtagelse af spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan er indledningsvist aftalt og konfirmeret med Vordingborg Forsyning.

Forslaget til Spildevandsplan 2021-2032 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. januar 2021.

I henhold til lovgivningen skal spildevandsplanen og den tilhørende miljøvurdering være i offentlig høring i minimum otte uger.

Spildevandsplanen blev offentliggjort i perioden fra den 1. februar 2021 til den 28. marts 2021.

I offentlighedsperioden kunne spildevandsplanen ses på kommunens hjemmeside. Borgere, foreninger, institutioner, virksomheder m.m. havde i offentlighedsperioden mulighed for at kommentere på planen og fremkomme med indsigelser.

Efter offentlighedsfasen blev de indkomne høringssvar inddraget i den endelige formulering af spildevandsplanen.

Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse vedtog den 24. juni 2021 den endelige udgave af Spildevandsplan 2021-2032.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Spildevandsplan 2021-2032 kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.