Spring til indhold

Indledning

Spildevandsplan 2021-2032 omfatter de forventede kommende spildevandsprojekter i perioden 2021 til og med 2032 med hovedfokus på at sikre et godt vandmiljø, klimatilpasning og højt serviceniveau og forsyningssikkerhed.

Spildevandsplanen er opdelt i en planperiode (2021-2024) og en perspektivperiode (2025-2032).

Planperioden omfatter de kommende års projekter og tiltag, hvor tidspunkterne for gennemførelse af de enkelte projekter er fastlagt.

Perspektivperioden omfatter projekter og tiltag i slutningen af spildevandsplanens periode. Her er der i Spildevandsplan 2021-2032 angivet en overordnet tidsplan for gennemførelse af de beskrevne tiltag og projekter. Tidsplanen for udførelse af de enkelte projekter i projektperioden må forventes at kunne ændre sig, da perspektivperioden ligger nogen år ude i fremtiden.

Spildevandsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i udkast den 27. januar 2021 og efterfølgende offentliggjort i en 8 ugers høringsperiode. I forlængelse heraf er Spildevandsplan 2021-2032 endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Spildevandsplan 2021-2032 er udarbejdet i samarbejde med Vordingborg Forsyning.