Spring til indhold

Renseanlæg

Status

I de seneste år er der blevet nedlagt 3 forsyningsejede renseanlæg – således at der i dag er 11 større forsyningsejede renseanlæg i Vordingborg Kommune.

Kort der viser renseanlæg og nedlagte renseanlæg

Tabel der viser renseanlæggene og data der knytter sig til dem
Renseanlæg Rensetype Kapacitet Belastning
2017-19
Recipient
Bogø Renseanlæg MBNK 1.650 PE 1.000 PE Grønsund
Bønsvig-Stavreby Renseanlæg MBNDK 1.795 PE 1.100 PE Fakse Bugt
Damme Askeby Renseanlæg MBNK 1.400 PE 475 PE Damme Vandløb
Kalvehave Renseanlæg MBK 2.300 PE 2.000 PE Ulvsund
Klintholm Havn Renseanlæg MBNK 1.150 PE 650 PE Hjelm Bugt
Petersværft Renseanlæg MBNK 4.500 PE 1.750 PE Ulvsund
Præstø Renseanlæg MBNDK 12.000 PE 7.200 PE Præstø Fjord
Råbylille Strand Renseanlæg MBK 1.200 PE 600 PE Råbylille Kanal
Stege Renseanlæg MBNDK 13.600 PE 8.100 PE Stege Bugt
Viemose Erhvervsområde Renseanlæg M 100 PE 25 PE Balle Strand Vandløb
Vordingborg Renseanlæg MBNDK 47.000 PE 34.200 PE Kalvestrømmen
Samlet   86.695 PE 57.100 PE  
Rensetype
  • M (Mekanisk rensning)
  • B (Biologisk rensning)
  • N (Rensning af ammonium)
  • D (Fuld kvælstoffjernelse)
  • K (Rensning af fosfor)

Plan

Planlagte tiltag på de forsyningsejede renseanlæg i perioden 2021-2032
  • Vurdere muligheden for at etablere en ny udløbsledning for Præstø Renseanlæg.
  • Fuld renovering af Kalvehave Renseanlæg.
  • Nedlæggelse af Viemose Erhvervsområde Renseanlæg, når ejendomme ved Viemose kloakeres. Spildevandet påtænkes pumpet til Kalvehave Renseanlæg.
  • Efter separatkloakering af fællessystemet i Bårse påtænkes spildevandet fra Bårse pumpet til Præstø Renseanlæg i stedet for som i dag til Vordingborg Renseanlæg.

Ved indpumpning af spildevandet fra Viemose Erhvervsområde Renseanlæg til Kalvehave Renseanlæg øges vandmængden på Kalvehave Renseanlæg med 1-2.000 m3/år, hvilket svarer til en forøgelse af vandmængden på Kalvehave Renseanlæg med 1-1,5 %.

Ved indpumpning af spildevandet fra Bårse til Præstø Renseanlæg øges vandmængden på Præstø Renseanlæg overslagsmæssigt med ca. 60.000 m3/år, hvilket svarer til en forøgelse af vandmængden på Præstø Renseanlæg med 7-8 %.

For begge anlæg er det hensigten at optimere rensningen, så ændringerne ikke giver en øget stofudledning fra renseanlæggene. Dette er blandt andet allerede igangsat på Præstø Renseanlæg ved etablering af on-line styring af rensningen med kontinuerlig måling af ammonium og nitrat.

Anlæg, der planlægges bibeholdt vil løbende blive vedligeholdt i god og driftsoptimeret stand. Der vil løbende være fokus på optimeringsmuligheder med henblik på minimering af miljøbelastninger samt driftsudgifter, herunder forbrug af el og kemikalier m.v. Anlæg, der stilles overfor skærpede krav til rensning af spildevandet før udledning til recipienten, vil blive opgraderet i nødvendigt omfang.

billede af 2 typer renseanlæg