Spring til indhold

Plan

Vordingborg Kommune ønsker, at lokal afledning af regnvand skal integreres i kloakfornyelse, byfornyelse og lokalplanplanlægning som et naturligt redskab til håndtering af regnvand på lige fod med etablering af kloakledninger til bortledning af regnvand.

Projekter, hvor lokal afledning af regnvand kan være aktuel

  • Renovering og fornyelse af kloakanlæg.
  • Separatkloakering af fælleskloakerede områder.
  • Lokalplanlægning.
  • Renovering af offentlige bygninger, institutioner og områder.

Det er hensigten, at Vordingborg Forsyning og Vordingborg Kommune forud som optakt til planlægning af større projekter sammen vil vurdere og undersøge mulighederne for anvendelse af LAR og nedsivning i de pågældende projekter.

Administrationsforhold vedrørende tilladelse til nedsivning af regnvand er beskrevet i kapitel 4.10.2 ”Administration – Administrationsforhold ved nedsivning – Nedsivning af regnvand”.