Spring til indhold

Eksempler på lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand omfatter overordnet set følgende:

  • Bortledning af regnvandet.
  • Forsinkelse af regnvandet.
  • Nedsivning eller fordampning af regnvandet på offentligt areal.
  • Nedsivning eller fordampning af regnvandet på privat areal.

Bortledning af regnvand

Bortledning af regnvandet kan eksempelvis ske ved hjælp af vandrender.

Billeder der viser forskellige former for bortledning af regnvand

Forsinkelse af regnvand

Forsinkelse af regnvandet kan ske i lavninger eller i bassinanlæg.

Billeder der viser forsinkelse af regnvand

Nedsivning af regnvand i det offentlige rum

Nedsivning eller fordampning af regnvandet på offentligt areal kan typisk foretages ved etablering af vejbede, faskineanlæg eller permeable belægninger.

billeder der viser nedsivning af regnvand i det offentlige rum

Nedsivning af regnvand på privat areal

Nedsivning eller fordampning af regnvandet på privat areal kan typisk ske ved etablering af faskineanlæg eller regnvandsbede.

billede af nedsivning af regnvand på private arealer

Lokal afledning af regnvand kan med fordel integreres i planlægningen og supplere andre temaer i planlægningen. Således kan etablering af vejbede kombineres med fokus på trafiksikkerhed, faskiner kan kombineres med ønske om øget grundvandsdannelse og vandrender og bassinanlæg kan kombineres med byforskønnelse og rekreative zoner.