Spring til indhold

Uvedkommende vand

Uvedkommende vand er et generelt problem i kloaksystemet, hvor det kan være med til at forringe vandmiljøet og øge driftsudgifterne til håndtering og rensning af spildevandet.

Uvedkommende vand

  • Indsivning af grundvand til kloaksystemet.
  • Dræn som er tilsluttet kloaksystemet.
  • Fejlkoblinger, hvor regnvand fra en ejendom er tilsluttet spildevandsledningen og omvendt.

Hvis regnvandet fra en ejendom er tilsluttet spildevandskloakken udenfor grunden, mens spildevandet fra ejendommen tilsvarende er tilsluttet regnvandskloakken udenfor grunden, er der tale om en fejlkobling på ejendommen. Det betyder, at spildevandet fra ejendommen ledes direkte ud og forurener vandløbet, mens regnvandet til gengæld bortpumpes til rensning. Dette er dårligt både for miljøet og økonomien, og i de tilfælde vil grundejeren få påbud om at rette fejlen på egen grund. Udgifter hertil afholdes af grundejeren selv.

Status

Vordingborg Forsyning har de seneste år sat fokus på at opspore fejlkoblinger og tilsluttede dræn.

Endvidere reduceres indsivning af grundvand til kloaksystemet i takt med, at kloaksystemet fornyes.

Plan

De seneste års fokus på uvedkommende vand videreføres i de kommende år.

Områder hvor der blandt andet sættes fokus på at opspore uvedkommende vand
  • Bønsvig Strand.
  • Ulvshale sommerhusområde.
  • Svinø Strand.
  • Roneklint Strand.
  • Næs Skaverup

Listen vurderes og ændres løbende i takt med at vidensniveau om uvedkommende vand øges.