Spring til indhold

Kloakering af nyudstykninger

Kloakering af nyudstykninger omfatter etablering af nye hovedkloakledninger i byggemodninger udpeget i kommuneplanen og udføres i takt med byudviklingen i perioden 2021-2032.

Tabel der viser kloakering i forbindelse med byggemodning
By Område Oplandsnr. Oplandstype Kloakering
Allerslev Ved Mønsvej 228-01.3 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Allerslev Ved Mønsvej 228-01.4 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Allerslev Ved Enghavevej 228-01.6 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Allerslev Ved Mønvej 228-01.10 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Bakkebølle Strand Ved Fredskovvej 104-04 Sommerhusområde Spildevandskloak
Bogø Ved Møllevænget 309-10 Rekreativt - Ridebane Spildevandskloak
Borre Ved Bøgebjergvej 302-06 Erhverv Spildevandskloak
Bårse Ved Næstvedvej 224-01.3 Bolig Separatkloak
Bårse Ved Fredensvej 224-02.1 Bolig Separatkloak
Bårse Ved Præstegårdsvej 224-03.1 Bolig Separatkloak
Bårse Bårse Nord 224-06.2 Erhverv Separatkloak
Feriecenter Feriecenter, Hjelm Bugt 301-52 Rekreativt - Feriecenter Spildevandskloak
Fællesskov Strand Toftevej / Hovedskovvej 301-45.2 Sommerhusområde Spildevandskloak
Jungshoved Ved Jungshovedvej 237-01.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Jungshoved Ved Jungshovedvej 237-02.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Jungshoved Ved Mislehøjvej 237-02.3 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Kalvehave Ved Præstøvej 446-04 Bolig Separatkloak
Klintholm Havn Ved Kraneledvej 303-03 Erhverv Separatkloak
Lendemarke Ved Rødkildevej 301-50.4 Offentlige formål Separatkloak
Lundby Ved Lundby Hovedgade 117-07 Bolig Separatkloak
Mern Ved Gl. Præstøvej 408 Bolig Spildevandskloak
Mern Ved Jungshovedvej 411-02.2 Bolig Separatkloak
Mern Ved Lilliendalsvej 411-04 Bolig Separatkloak
Mern Ved Præstevænget 411-05 Offentlige formål Separatkloak
Mern Ved Aavej 411-06 Bolig Separatkloak
Mern Ved Kalvehavevej 412-01 Offentlige formål Separatkloak
Neder Vindinge Møllegården 102-07.6 Erhverv Separatkloak
Neder Vindinge Møllegården Midt 102-07.7 Rekreativt - Boldbaner Separatkloak
Neder Vindinge Møllegården Nord 102-07.8 Rekreativt - Boldbaner Separatkloak
Neder Vindinge Ved Ndr. Vindingevej 110-07 Bolig Separatkloak
Nyråd Ved Græsbjerg 102-04.6 Bolig Separatkloak
Nyråd Ved Bakkebøllevej 103-02.2 Offentlige formål Spildevandskloak
Nyråd Ved Clemensmindevej 105-04 Bolig Separatkloak
Nyråd Ved Rævebakken 105-05 Bolig Separatkloak
Præstø Ved Jernbanevej 201-16.8 Center Separatkloak
Præstø Ved Jernbanevej 201-16.9 Center Separatkloak
Præstø Ved Jernbanevej 201-16.10 Center Separatkloak
Præstø Ved Christinelundvej 201-20.2 Bolig Separatkloak
Præstø Ved Jungshovedvej 201-22 Bolig Spildevandskloak
Skibinge Ved Abildhøjvej 218-01.2 Blandet bolig og erhverv Separatkloak
Stege Ved Ulvshalevej 301-16 Erhverv Separatkloak
Stege Ved Nymarksvej 301-17 Bolig Spildevandskloak
Stege Ved Klintevej 301-20 Bolig og Rekreativt Separatkloak
Stensved Ved Mønsvej 450-10 Erhverv Spildevandskloak
Stensved Ved Stivænget 450-11 Bolig Separatkloak
Stensved Ved Parkvej 450-12 Bolig Separatkloak
Svinø Ved Svinøvej 130-01.2 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Lydehøjvej 229-04 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Ugledigevej 229-11 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Ugledigevej 229-12 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ugledige Ved Ugledigevej 229-13 Blandet bolig og erhverv Spildevandskloak
Ørslev Ved Fragevej 108-02.5 Bolig Separatkloak
Ørslev Ved Motorvej Syd 108-05.1 Rekreativt Golfbane Spildevandskloak

Det noteres, at erhvervsområde 450-10 ved Stensved er angivet til spildevandskloakeret og med lokal afledning/nedsivning af regnvand. Dette kan blive ændret til separatkloakering i stedet i forbindelse med detailprojekteringen.