Spring til indhold

Klimatilpasning i Spildevandsplan 2021-2032

Ved større kloakprojekter skal muligheden for klimatilpasningstiltag undersøges. Hvis undersøgelserne viser, at det er økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag, så skal disse tiltag udføres.

Principper og krav til klimatilpasningstiltag

Servicemål

  • Lokale differentierede servicemål, der fastlægges ud fra en samfundsøkonomisk analyse.

Hvor skal der vurderes og eventuelt etableres klimatilpasningstiltag

  • Ved større kloakprojekter skal klimatilpasningstiltag vurderes og udføres af forsyningen, hvis det er økonomisk fordelagtigt. Dette omfatter blandt andet separatkloakeringsprojekter.
  • Det opfordres til, at klimatilpasningstiltag også inddrages i andre større projekter såsom byfornyelse og nyudstykninger.

Hvornår skal der etableres klimatilpasningstiltag

  • Tilvalg og fravalg af klimatilpasningstiltag baseres på en vurdering af, om udgifter til etablering og vedligehold er større eller mindre end skadesomkostninger.

Oversvømmelser forårsaget af vand fra offentlige arealer

  • Klimatilpasningstiltagene skal alene omfatte tiltag til reduktion af skader forårsaget af vand, der helt eller delvist kommer fra offentlige arealer.
  • Oversvømmelser forårsaget af vand fra private arealer håndteres ikke.

Konsekvenser for borgerne

  • Den afledte effekt af et klimatilpasningstiltag må ikke give forøgede skadesomkostninger nedstrøms tiltaget.
  • Nogen grundejere vil opleve færre skadesomkostninger, mens andre ikke vil opleve ændringer.
  • Ingen bliver stillet dårligere end, hvis der ikke laves klimatilpasningstiltag.

Valg af skadesværdier

  • Der skal anvendes lokale skadesværdier ved den samfundsøkonomiske analyse.

Vordingborg Forsyning skal i forbindelse med større kloakfornyelsesprojekter og separatkloakeringsprojekter se på, om det er økonomisk fordelagtigt at gennemføre tiltag til klimatilpasning.

Dette betyder endvidere, at Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning ikke forpligter sig selv til at udføre klimatilpasning, med mindre det er økonomisk fordelagtigt, og indfører deraf ikke et allesteds gældende servicemål for klimatilpasning for borgerne.

Det betyder til gengæld ikke, at kommunen og forsyningen ikke skal udføre klimatilpasning. Tværtimod lægges der op til, at der arbejdes aktivt med klimatilpasning.

Det opfordres endvidere til, at klimatilpasning også integreres på samme måde i andre større projekter, som Vordingborg Kommune eller private aktører står for.