Spring til indhold

Klimatilpasning i Kommuneplan 2018-2030

Klimatilpasning er medtaget i Kommuneplan 2018-2030 og indgår med følgende målsætninger:

Klimatilpasning i Kommuneplan 2018-2030:

  • Klimaproblematikken er en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter.
  • Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder.

I Kommuneplan 2018-2030 er udpeget en række oversvømmelsestruede arealer, hvor der specielt skal sættes fokus på klimatilpasning.

Udpegede oversvømmelsestruede områder udpeget  i Kommuneplan 2018-2030:

  • Bårse.
  • Hårbølle.
  • Neder Vindinge.
  • Nyråd.
  • Præstø.
  • Svinø Vester (Sommerhusområde)
  • Ulvshale (Sommerhusområde)