Spring til indhold

Andre kloakproblemer

Det sker en gang i mellem, at kloaksystemet ikke fungerer. Det kan skyldes flere ting og løsningerne er mange.

Vandet forsvinder langsomt fra håndvasken eller gulvafløbet

Det kan skyldes, at vandlåsene trænger til at blive renset eller der kan være en tilstopning i kloaksystemet. Der findes en række forskellige kemiske midler hos supermarkedet eller andre steder til at rense vandlåsene. Hvis man ikke selv kan rense vandlåsene, så kan man kontakte en VVS-installatør.

Det lugter af kloak

Det er sandsynligt, at vandet er forsvundet i en eller flere af vandlåsene. Problemet kan ofte løses ved at hælde vand i alle afløbene. Hvis problemet ikke løses ved at hælde vand i afløbene bør man kontakte en autoriseret kloakmester, som kan gennemse kloaksystemet for brud eller lækage.

Vandet forsvinder langsomt, når der skylles ud

Det kan være tegn på tilstopning. Det kan muligvis afhjælpes med en toiletbørste, svupper eller lignende. Hvis det ikke hjælper, så kan man løfte dækslet på skelbrønden.

Er skelbrønden fyldt med vand, er det sandsynligvis kloakledningen udenfor skel, der er tilstoppet. Så er det Vordingborg Forsyning, der skal fjerne tilstopningen. Det sker med en spulevogn, som sendes til stedet uden udgift for grundejerne.

Er skelbrønden ikke fyldt med vand er det sandsynligvis den private del af kloakanlægget, der er tilstoppet eller gået i stykker. I den situation skal grundejerne selv kontakte og betale for et slamsugerfirma eller en autoriseret kloakmester.