Spring til indhold

Færdsel ved bassinanlæg

Hegn ved bassiner

De seneste år er det tilstræbt at etablere nye regnvandsbassiner med flade skråninger, så risikoen for at falde i vandet mindskes og hvis uheldet er ude, så er det forholdsvist nemt at komme op af vandet igen.

Etableringen af regnvandsbassinerne er indtænkt som en aktiv del af det rekreative grønne miljø i byområderne. Ved disse bassiner sættes der som udgangspunkt ikke hegn op.

Ved ældre bassiner kan der være stejlere skråninger og her vurderer Vordingborg Forsyning i hvert tilfælde og på baggrund af anmodninger fra borgere om der er behov for hegn til markering af vandområdet.

Færdsel ved bassiner

Regnvandsbassiner er en del af naturen og miljøet omkring os og en del af et grønt bybillede. Det er derfor naturligt, at folk færdes ved bassinerne. Al færdsel sker dog på eget ansvar.

I vinterperioden kan regnvandsbassinerne fryse til. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er tilladt at færdes på isen ved regnvandsbassinerne.