Spring til indhold

Væsentlige ændringer af eksisterende spildevandsanlæg

Såfremt et spildevandsanlæg ændres væsentligt, kræves der i henhold til spildevandsbekendtgørelsen en fornyet spildevandstilladelse. I den nye tilladelse er der mulighed for at stille nye krav til anlægget. Væsentlige ændringer af et spildevandsanlæg kan for eksempel være ændringer i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres anlægget, herunder bygningsmæssige ændringer, der påvirker spildevandsmængden. Endvidere kræver en flytning eller omlægning af et anlæg en fornyet tilladelse.