Spring til indhold

Forbedret rensning udenfor renseklasseoplande

Spildevandsforholdene på ejendomme udenfor de udpegede renseklasseoplande, vil ikke blive reguleret gennem påbud om forbedret spildevandsrensning – med mindre der konstateres uhygiejniske forhold.

I disse områder tilstræber og anbefaler Vordingborg Kommune, at der ved nye ejendomme og ved nyetablering af lokale renseanlæg anvendes tidssvarende rensemetoder.

Med en tidssvarende rensning menes rensemetoder, der er mere effektive end mekaniske anlæg såsom septiktanke, bundfældningstanke etc. Tidssvarende rensemetoder kan være nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, pileanlæg, sandfilteranlæg etc.