Spring til indhold

Status for vandløb

Langt de fleste vandløb er i dag påvirket af menneskelig aktivitet, som spildevand, oppumpning af grundvand, men også udretninger og rørlægninger.

For at sikre vandløbskvaliteten og livet i vandløbene er der for langt de fleste vandløb fastsat en målsætning i Vandområdeplan 2015-2021.

Det er målsætningen, at vandløbene skal have en vandkvalitet på minimum ”God økologisk tilstand”.

Vandkvalitetsniveauer i Vandområdeplan 2015-2021

  • Høj økologisk tilstand/potentiale (Uforurenet vandløb).
  • God økologisk tilstand/potentiale (Ret svagt forurenet vandløb).
  • Moderat økologisk tilstand/potentiale (Forholdsvist stærkt forurenet vandløb).
  • Ringe økologisk tilstand/potentiale (Ret stærkt forurenet vandløb).
  • Dårlig økologisk tilstand/potentiale (Overordentligt stærkt forurenet vandløb)

God og høj økologisk tilstand overholder målsætningen i Vandområdeplan 2015-2021. Moderat økologisk tilstand overholder ikke målsætningen, men er tæt på. Ringe og dårlig økologisk tilstand overholder ikke målsætningen.

Der er samlet ca. 175 km. målsatte vandløbsstrækninger i Vordingborg Kommune.

Graf der viser vandkvalitetsmålinger i vandløb

Ca. 9 % af vandløbene (16,6 km.) har en god eller høj økologisk tilstand. Ca. 36 % af vandløbene (62,5 km.) har en moderat økologisk tilstand og ca. 29 % af vandløbene (49,9 km.)har en dårlig eller ringe økologisk tilstand. 26 % af vandløbene (45,5 km.) har en ukendt tilstand.

Kort der viser vandkvalitet i målsatte vandløb