Spring til indhold

Status for kystvande

Miljøstyrelsen overvåger miljøtilstanden i fjorde og havområder via 8 miljøskibe. På baggrund af de indsamlede data vurderes, om områderne kan leve op til de målsætninger, der er vedtaget i Vandområdeplan 2015-2021.

I Vandområdeplan 2015-2021 er det generelt målsætningen, at kystvandene og fjordene skal have en vandkvalitet på minimum ”God økologisk tilstand”.

Der er i alt 9 målsatte kystvande og fjorde i Vordingborg Kommune.

Tabel der viser kystvandes vandkvalitetstilstand og målsætning
Kystvande Vandkvalitetstilstand Målsætning
Avnø Fjord Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Dybsø Fjord Dårlig økologisk tilstand God økologisk tilstand
Fakse Bugt Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Grønsund Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Hjelm Bugt Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Præstø Fjord Ringe økologisk tilstand God økologisk tilstand
Smålandsfarvandet Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Stege Bugt Moderat økologisk tilstand God økologisk tilstand
Stege Nor Ringe økologisk tilstand God økologisk tilstand

I Vandområdeplan 2015-2021 blev Stege Bugt angivet med en god økologisk tilstand. Men i basisanalysen til Vandområdeplan 2021-2027 er vandkvalitetstilstanden i Stege Bugt faldet til moderat økologisk tilstand.

Tilsvarende er vandkvalitetstilstanden i Stege Nor målt til ringe økologisk tilstand i basisanalysen til Vandområdeplan 2021-2027.