Spring til indhold

Miljøvurdering af Spildevandsplan 2021-2032

I henhold til lov om miljøvurdering af plan og programmer har Vordingborg Kommune gennemført en miljøvurdering af Spildevandsplan 2021-2032.

Miljøvurderingen har været i offentlig høring i samme tidsrum som spildevandsplanen.

Miljøvurderingsrapporten belyser de forventede væsentlige miljøpåvirkninger af indsatser og projekter, som indgår i spildevandsplanen. Overordnet set vil de planlagte tiltag have en positiv effekt på miljøet blandt andet i form af en reduceret belastning af vandløb, søer og kystvande.

Miljøvurderingsrapporten er vedlagt spildevandsplanen som et eksternt dokument.