Spring til indhold

Strategi for rensning af spildevandet

Den nuværende decentrale renseanlægsstruktur med 11 forsyningsejede større renseanlæg ønskes bibeholdt.

I forbindelse med kloakering af Viemose N. er det dog hensigten at nedlægge Viemose Erhvervsområde Renseanlæg og pumpe spildevandet herfra til Kalvehave Renseanlæg.

Det er endvidere hensigten at pumpe spildevandet fra Bårse til Præstø Renseanlæg i stedet for som nu til Vordingborg Renseanlæg, når fællessystemet i Bårse er blevet omlagt til separatsystem. Bårse hører naturligt til vandområdesystemet til Præstø Fjord og ikke til området ved Vordingborg.