Spring til indhold

Videreførelse af kloakering af landsbyer og husklynger i det åbne land

I Spildevandsplan 2013-2024 var planlagt kloakering af en række landsbyer, husklynger og ejendomme i det åbne land. Kloakeringen er fastlagt med henblik på at forbedre spildevandsrensningen fra ejendomme i det åbne land. Nogen af disse oplande afventer fortsat kloakering og videreføres derfor i Spildevandsplan 2021-2032. Områderne er markeret med rødt i nedenstående.

Kort der viser de landsbyer hvor der er planlagt kloakeringKort der viser de landsbyer hvor der er planlagt kloakeringKort der viser de landsbyer hvor der er planlagt kloakering

Områderne er:

Svinø (130-02) - Køng (120-08 og 120-03.9) - Lundby (119-03.2) - Øst for Neble (126-02) - Præstø (201-20.3) - Præstø (201-14.6) - Lundegård (231-01.6 og 231-01.7) - Sandvig (422) - Kindvig Strand (427) - Kindvig (426-01) - Sageby (428) - Balle (430) - Viemose (449) - Stårby (404-01) - Røstofte (402-01) - Ørslev (108-02.4) - Bjergemarken (121-01) - Nord for Vordingborg (107-02) - Iselingen Gods (101-05.2) - Stuby (110-06.3) - Langebæk (440-03 og 440-04) - Gammel Kalvehave (442-03) - Gammel Kalvehave (442-03) - Råbylille Strand (304-02) - Udby, Møn (3018-01) - Fællesskov Strand (301-45.1)

De angivne områder spildevandskloakeres på nær 2 områder i Lundegård, som separatkloakeres. I de områder, som spildevandskloakeres, skal grundejerne fortsat selv håndtere og aflede regnvand på egen grund.

Området i Røstofte forventes kloakeret i planperioden 2021-2024. Der er ikke fastsat en endelig tidsplan for kloakering af de øvrige områder. For området ved Fællesskov Strand er det gældende, at de omkringliggende ejendomme (markeret med rød) først kloakeres, når sommerhusområdet syd for Fællesskov Strand (markeret med grå) kloakeres.

De berørte grundejere vil udover orientering via Spildevandsplan 2021-2032 endvidere blive orienteret i god tid forud for kloakeringen.

Procedure ved kloakering i det åbne land

  • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang.
  • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering.
  • Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation).
  • Etablering af forsyningsejet kloaksystem.
  • Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom.

I kapitel 4.8.5 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af ejendomme i det åbne land” er beskrevet administrationsforhold ved påbud om kloakering.