Spring til indhold

Kloakering af ejendomme i det åbne land

Vordingborg Kommune påtænker som en del af Spildevandsplan 2021-2032 at kloakere en ca. 140 ejendomme langs Stege Nor. Kloakering af ejendommene påregnes igangsat i perioden 2022-2024. Ejendommene er markeret med rødt i nedenstående.

Kort der viser kloakering af ejendomme langs Stege Nor

Ejendommene spildevandskloakeres og skal fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

Procedure ved kloakering i det åbne land

  • Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen i nødvendigt omfang.
  • Udsendelse af orienteringsbrev til grundejere med information om kloakering.
  • Afklaring af spørgsmål og ønsker fra grundejere (blandt andet placering af pumpestation).
  • Etablering af forsyningsejet kloaksystem.
  • Påbud om tilslutning af spildevand fra ejendomme.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom.

I kapitel 4.8.5 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af ejendomme i det åbne land” er beskrevet administrationsforhold ved påbud om kloakering.