Spring til indhold

Lovgrundlag for klimatilpasning

Ved udgangen af 2020 er der offentliggjort udkast til en ny spildevandsbekendtgørelse, som blandt andet omhandler og præciserer anvendelsen af klimatilpasning. Den ny spildevandsbekendtgørelse forventes vedtaget i starten af 2021 sammen med en række supplerende bekendtgørelser, som beskriver og fastlægger forsyningernes omkostninger til klimatilpasning.

Revideret spildevandsbekendtgørelse (udkast)

  • I spildevandsplanen skal defineres servicemål for håndtering af tag- og overfladevand.
  • I spildevandsplanen skal angives om et forsyningsselskab skal have mulighed for at foretage supplerende klimatilpasningstiltag, der har til formål at reducere skadesomkostninger fra tag- og overfladevand.
  • I spildevandsplanen skal fremgå om der skal anvendes lokale eller statslige skadesværdier for bygninger etc.

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning (udkast)

  • Det skal fremgå af spildevandsplanen, at forsyningen må udføre supplerende klimatilpasningstiltag og hvor.
  • Der skal være tale om et supplerende tiltag, der har til formål at reducere skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand.
  • De supplerende tiltag må højst udgøre 5 pct. af anlægsomkostningerne til hovedprojektet.
  • Forsyningen skal dokumentere, at det supplerende tiltag indebærer en samfundsøkonomiske nettogevinst.