Spring til indhold

Eksempler op klimatilpasning

Klimatilpasningstiltag omfatter overordnet set følgende:

  • Etablering af skybrudsveje.
  • Opsamling af regnvand.
  • Omdirigering af vandstrømme.
  • Skybrudssikring af ejendomme.
  • Tilbageholdelse af regnvand på privat grund.

Skybrudsveje

En skybrudsvej transporterer og bortleder regnvand på overfladen i et styret og kontrolleret forløb og med en udformning som sikrer vandets bortledning væk fra bymidte og ud mod et egnet midlertidigt magasineringssted eller recipient.

Skybrudsbassiner

Klimatilpasning kan omfatte etablering af skybrudsbassiner. Bassinerne har til formål at tilbageholde vand fra ekstremregn de få gange, hvor der er behov for det. Det betyder, at de statistisk set i gennemsnit kun vil være i brug hvert 5.-10. år, hvilket også betyder, at der ikke vil stå vand i skybrudsbassinerne i forbindelse med hverdagsregn. Skybrudsbassinerne kan kombineres med andre aktiviteter så som åbne pladser, fodboldbane etc., fordi skybrudsbassinerne kun sjældent er i brug.

Skybrudssikring

Hvis risikoen for oversvømmelse skyldes tilstrømning af vand fra et andet område, kan en af løsningsmulighederne være at ændre vandstrømsretningen. Dette kan blandt andet ske ved etablering af vejbump, regulering af vejprofil eller etablering af højbede.

Skybrudssikring ved ejendomme omfatter de tiltag, der skal sikre bygninger og inventar mod vand fra skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse.

Tilbageholdelse af regnvand på privat grund
Den enkelte grundejer kan bidrage til klimatilpasningen ved at tilbageholde regnvandet på egen grund – eventuelt suppleret med nedsivning.


Klimatilpasning kan med fordel integreres i planlægningen og indgå som et skjult anlæg, som i dagligdagen anvendes til andet – eksempelvis sænkede parkarealer, afgrænsede pladser og forhøjede kanter, men som i skybrudssituationer vil kunne reducere risikoen for oversvømmelser og skader.