Spring til indhold

Rottegener

Rotter kan ødelægge kloaksystemerne og bringer ofte smitte med sig. De er derfor uønskede i kloakken.

Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotterne. Kun autoriserede eller bemyndigede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar - må bekæmpe rotter med kemiske midler samt være i besiddelse af rottegift. Derfor må kommunen heller ikke udlevere kemiske midler (gift) til bekæmpelse af rotter.

På privat ejendom er det grundejers pligt at sørge for, at kloaknettet er intakt, således at rotterne holdes ude af huset. Grundejere, der konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på privat ejendom, skal hurtigst muligt anmelde det til Vordingborg Kommune.

Udgiften til rottebekæmpelse er omfattet af ejendomsskatten. Dog vil alle fejl og mangler, der eventuelt bliver fundet under tilsyn - stå for ejerens egen regning i forbindelse med udbedring, hvis ejeren ikke har en forsikring, der dækker.